Příprava podkladů

Zajistíme vše potřebné k úspěšné realizaci vašeho projektu, například grafický návrh, výběr nejvhodnějších materiálů, specifikaci pro tisk apod.